احداث جایگاه جدید دوچرخه در محوطه مجتمع

image

احداث جایگاه جدید دوچرخه در محوطه مجتمع

جایگاه مسقف دوچرخه در محوطه مجتمع احداث گردید.

جایگاه مسقف دوچرخه در محوطه مجتمع احداث گردید.

 

جایگاه مسقف جدید دوچرخه، با ظرفیت استقرار بیش از ۱۰۰ دوچرخه، در محوطه پشتی مجتمع احداث شد. پس از مساعدت و کسب مجوز از شرکت عمران منطقه آزاد کیش، به منظور ایجاد جایگاه مناسبی جهت استقرار دوچرخه‌های ساکنان و بهره‌برداران مجتمع، احداث سازه مربوطه از اواسط خرداد آغاز و در 18 تیرماه 1400 تکمیل گردد. در ادامه با همکاری صاحبان دوچرخه‌ها، دوچرخه‌هایی که در قسمت میانی مجتمع پارک شده بودند، به ایستگاه جدید منتقل شدند.