واحد های فروشی

واحد های فروشی

اطلاعات واحدهای فروشی به شرح زیر می باشد

واحد ۷۰ متری

این واحد آماده برای فروش می باشد

اطلاعات بیشتر

واحد ۱۲۰ متری

این واحد آماده برای فروش می باشد

اطلاعات بیشتر

واحد ۵۸ متری

این واحد آماده برای فروش می باشد

اطلاعات بیشتر

واحد 328 برای فروش

فروش واحد 53 متری در مجتمع مسکونی پاسارگاد کیش

اطلاعات بیشتر