احداث دفتر جدید مدیریت مجتمع مسکونی پاسارگاد کیش

image

احداث دفتر جدید مدیریت مجتمع مسکونی پاسارگاد کیش

دفتر جدید مدیریت مجتمع مسکونی پاسارگاد کیش احداث گردید. 

پس از کسب نظر از مالکان محترم در جلسه دید و بازدید نوروزی و تأکید اکثریت بزرگواران بر احداث جایگاه مناسب استقرار دوچرخه‌ها و همچنین تأمین فضاهای مدیریتی مناسب به منظور تسریع و تسهیل امور مجتمع، جهت کسب مجوزهای مربوطه از سازمان منطقه آزاد کیش مکاتبات و اقدامات لازم صورت گرفت. بدنبال بازدید مدیرعامل محترم سازمان منطقه آزاد کیش از مجتمع مسکونی پاسارگاد و پس از آن بازدید کارشناسان شرکت عمران، مجوز لازم جهت ساخت دفتر جدید مجتمع از شرکت عمران منطقه آزاد کیش اخذ گردید و ساختمان دفتر جدید در محل "مشخص شده در مجوز" احداث گردید. در ساخت دفتر جدید، از آخرین فناوریها جهت مدیریت منابع انرژی، نورپردازی و همچنین طراحی‌ و معماری زیبا و نوین بهره گرفته شده است.